Teleflex Medical Обратно към "Партньори"

„Дъчмед Интернешанъл” ЕООД представлява за България  големи подразделения на американския гигант Teleflex Medical, световен лидер в производство на медицински изделия и консумативи за анестезиология, интензивни отделения, сърдечна и други хирургии, сърдечна инвазивна диагностика, венозен достъп, урология, спешна помощ и др.

Teleflex Medical е с годишни постъпления от над 2 милиарда долара.

Сред прочутите продуктови марки на Teleflex Medical са Arrow, Rusch, Hudson RCILMA и много други.

Главният фокус на Teleflex Medical при производството на продуктите е насочен върху следните сфери: контрола срещу инфекции, сигурноста на пациента и персонала, както и по-малка степен на инвазивност.

Основните продуктови групи на Teleflex Medical, които можем да Ви предложим са следните:

Продукти за съдов достъп:

Продуктите за съдов достъп на Teleflex Medical са основно базирани на катетри, използвани при различни клинични процедури за подпомагане на многобройни интензивни терапии, включващи администрирането на интравенозни медикаменти, измерване на кръвни налягания, вземането на кръвни проби от мястото на пункцията и други терапии.

Катетрите за съдов достъп и свързаните с тях изделия се състоят предимно от централно-венозни катетри, като следните: Arrow-Howe’sTM многолуменен катетър, снабден с три или четири канала или лумена; двойно или едно луменни катетри, които са разработени за многообразни клинични процедури; Arrow Pressure Injectable CVC, които дават на клиницистите, извършващи сканиране с компютърен томограф, възможноста да използват инжекционен под налягане Arrow CVC без нужда от поставяне на друг катетър при СТ сканиране, както и перкутанни  капсулни интродюсери, които се използват за поставяне на сърдечно-съдови или други изделия за катетеризация в съдовата система по време на интензивни процедури. Teleflex Medical доставя също и гама от от периферни централни катетри, които са меки и гъвкави катетри, поставяни в горната част на ръката и във вена кава супериор, достъпни за многообразни видове интравенозни медикаменти и терапии, както и радиално артериални катетри, които се използват за измерване на артериално кръвно налягане и взимане на кръвни проби. Предлаганите продукти на Teleflex Medical включват също и инжекционни под налягане периферни катетри, които са насочени към терапевтичната нужда от катетър, който може да издържи по-високите налягания,  нужни за инжектиране на контрастни вещества при СТ сканиране. Продуктите за съдов достъп на Teleflex Medical включват също и специални катетри и свързани с тях изделия, използвани при гама от процедури, включващи перкутанни тромболитични уреди, разработени за прочистване на  тромбозни хемодиализни присадки при хронични пациенти на хемодиализа, както и хемодиализни катетри за достъп, включващи катетър Cannon, който се използва за улесняване на диализната терапия. Много от катетрите за съдов достъп на Teleflex Medical са обработени с антисептичните препарати ARROWg+ard или ARROWg+ard Blue Plus за редуциране на риска от инфекции, предизвикани от катетри. ARROWg+ard Blue Plus е нова и дълготрайна  формула на ARROWg+ard, осигуряваща антимикробна обработка на вътрешноста на лумените на всеки катетър. Като част от усилията за посрещане нуждите на лекарите от сигурност и управление на риска от инфекции в болнична среда, Teleflex Medical продава централно-венозен комплект Maximal Barrier Precautions, който включва катетър, обработен стерилно по цялото тяло с ARROWg+ard антимикробна технология, както и други пронадлежности. Характеристиките на този комплект бяха създадени за покриване на новите указания за редуциране на свързаните с катетеризацията инфекции по кръвен път, които бяха указани от много регулаторни здравни агенции, сред които Центърът за контрол и превенция на заболяванията и Общата акредитационна комисия към Световната здравна организация. Продуктите, свързани с катетрите за съдов достъп, включват поръчкови комплекти тръбички, използвани за свързване на централно-венозните катетри към уреди за измерване на кръвното налягане и други инфузионни системи, както и портативния ултразвуков апарат Arrow InView, конструиран за подпомагане поставянето и администрирането на продуктите за съдов достъп.

Сърдечни изделия:

Продуктите от тази категория се разпростират от диагностични катетри, като термодилуционни и катетри за вклинено налягане, специализирани ангиографски катетри, като катетри Berman и Reverse Berman, терапевтични катетри, като пейсинг катетри и интра-аортни балон катетри (IAB) за основна апаратура, като конзоли на интра-аортни балон помпи (IABP). Продуктите IABP се използват за увеличаване на доставянето на кислород към сърдечния мускул и редуциране на кислородния поиск след сърдечни операции, както и при сериозни сърдечни пристъпи или интервенционални процедури. Продуктовата линия IAB и IABP се характеризира с конзола AutoCAT 2 WAVE и катетър FiberOptixTM, които заедно използват фиброоптична технология за снемане на сигнали от артериално налягане и позволяват патентования алгоритъм WAVE да подпомага най-широкия обхват от пациентни сърдечни ритми, включително пациенти в постоянна аритмия.

Анестезия и манипулиране на въздушните пътища:

Анестезиолозите широко използват високо признатите продуктови марки на Teleflex Medical – Hudson, Sheridan и Rusch, които включват ендотрахеални тръби, ларингеални маски, въздуховоди и лицеви маски, за доставяне на анестетични агенти и кислород. За подпомагане на поставянето на ендотрахеалните тръби, Teleflex Medical осигурява обширна и уникална гама от комплекти ларингоскопи, включващи стандартни халогенни и фиброоптични светлинни източници. Фиброоптичните светлинни източници предлагат студена бяла светлина с висок интезитет без генериране на същото ниво топлина, което идва от стандартните халогенни крушки.

Продуктите за регионална анестезия включват епидурални и катетри за периферен регионален блок на нервите. Невроблокерите осигуряват облекчение на болката след хирургични процедури, което помага на клиницистите по-добре да управляват болките на отделните пациенти.  Teleflex Medical предлага първият стимулиращ непрекъснат невро-блок катетър Arrow StimuCath, който осигурява по-доброто поставяне на катетъра близо до нерва. Непрекъснатият епидурален катетър  Flex Tip Plus притежава мек и гъвкав връх, който спомага за редуциране на инциденти, вследствие усложнения, като преходна парестезия и невнимателна канюлизация на кръвните съдове, като в същото време помага на клицистите по-лесно да прободат катетъра до епидуралното пространство. Епидуралният катетър Arrow TheraCath на Teleflex Medical притежаващ висока сила на компресия и увеличена радиорефлектност, бе конструиран за процедури за управление на болката където увеличаната възможност за направлявано проникване е много важна. Допълнителни интегрални компоненти създават гама от стандартни и поръчкови процедурни комплекти.

Дихателна терапия:

Продуктите за дихателна терапия съдържат изделия за аерозолна и медикаментна терапия, кислородна терапия и продукти за дихателна реанимация. Teleflex Medical предлага обширна гама от продукти за аерозолна терапия, включващи инхалатор Micromist, система Neb-U-Mask System и компресор Opti-Neb ProTM. Teleflex Medical, също така, е глобален доставчик на кислородни принадлежности, предлагайки широка гама от продукти за сигурно и удобно провеждане на кислородна терапия. Те включват маски, канули, тръбички и овлажнители. Пълният обхват от тези продукти се ползва от множество здравни структури, включващи болници,  центрове за долекуване и рехабилитация, а също и при домашно лечение на пациенти с дихателни неразположения и заболявания, като хронични белодробни заболявания, пневмония, цистични фибрози и астми. Решенията на Teleflex Medical за дихателна терапия повишават сигурноста на пациента и максимизират клиничната ефикасност.  Тези продукти включват дихателни кръгове за респиратори с удължено време на експлоатация, което подпомага спазването на указанията на клиничните практики, високоефективни HEPA филтри с ефикасност срещу проникване на бактерии и вируси от 99.9999% , обменници на топлина и влага, които редуцират манипулирането с дихателните кръгове и риска от вътреболнични инфекции и нагреваеми овлажнители, които повишават приспособимоста на пациента към неинвазивни респираторни стратегии, като неинвазивна вентилация (NIV) и високодебитна кислородна терапия (High Flow Oxygen Therapy).

ConchaTherm Neptune е решението за нагреваем овлажнител. Той е конструиран, за да позволи на клинициста да персонализира лечението на пациента с цел посрещане на специфични клинични цели. Това води до повишени резултати за пациента без да се жертва клиничната ефикасност.

Урология:

Продуктовата урологична линия на Teleflex Medical осигурява продукти за манипулиране на пикочния мехур на хоспитализирани и домашни пациенти. Продуктовият портфейл на Teleflex Medical включва основно урологични катетри (включително фолей, периодични, външни и супралонни катетри) уринни колектори, аксесоари за катетеризация и продукти за оперативна ендоурология.

Днес Teleflex Medical има значителен пазарен дял в продажбата на фолей катетри в Европа, Средния Изток и Африка. Пазарът на периодични катетри за ползване в домашни условия значително нарастна и Teleflex Medical има водещ дял с мобилни и катетри Liquick Base. Teleflex Medical, също така, произвежда и уринни колектори, принадлежности за катетеризация и цялостни комплекти, съобразена с цялостната стратегия на Teleflex Medical за превенция на инфекциите. Като пример, периодичния катетър със затворена система Rusch MMG Closed System се използва при лечението на пациенти с увреждания на гръбначния стълб. През 2008 г., тимът на Teleflex Medical в Северна Америка, успешно представи на пазара и новата версия MMG H2O.