Culligan Italiana s.p.a. /Italy/ Обратно към "Партньори"

Синоним на името Culligan по света е „Чиста вода”! Фирмата е един от най-известните и популярни производители в света на системи за пречистване на водата, включително за медицински цели, като лаборатории, хемодиализни центрове и др. Параметрите на пречистване на изходната вода напълно отговарят на изискванията на Европейската фармакопея. Предлагаме напълно окомплектовани водоочистващи системи с дебит на пречистената вода от 50 до 30 000 литра на час.
Най-последната разработка на фирмата е уникалната интегрирана водоочистваща система с двойна осмоза модел RO2 Bi-Osmosis System. В компактен корпус е поместена интегрирана система включваща модули за предварително филтриране на водата и два модула за обратна осмоза. RO2 Bi-Osmosis System се отличава с електронни дебитомери и голям цветен дисплей със сензорно управление на който в реално време се мониторират параметрите на качество на очистваната вода, работните налягания, нивата на потоците и консумацията на вода от диализните машини. Налична e и тренд памет за съхранение и последващо възпроизвеждане на мониторираните параметри. Системата автоматично превключва от би-осмоза към моно-осмоза в случай на повреда в някой от осмозните модули. RO2 Bi-Osmosis System се предлага в различни варианти осигуряващи дебити на изходна чиста вода от 1100 л/час до 4400 л/час.
Предлагаме и рентабилни системи базирани на модулите за обратна осмоза от серия Aqua-Cleer. По избор на клиента, системите могат да съдържат разнообразни модули за предварително очистване на водата като модули за механично пречистване, единични или дуплексни модули за омекотяване, модул за дехлориране, ултравиолетова лампа и др. Всички модули са с високо прецизни филтри и автоматичен контрол, намаляващ до минимум необходимоста от намеса на обслужващ персонал. Системите съдържат и главен контролен панел, цифров измервател за проводимоста на водата, устройства за автоматична дезинфекция, детектори за теч, тест-клапи за взимане на проби от водата, а опционално и система за рециркулация на водата, дистанционен контролен панел, сериен интерфейс RS 232 и др. Високото качество на водоочистващите системи на Culligan, както и ниските експлоатационни разходи ги направи предпочитани за голяма част от нашите центрове по хемодиализа.
За центровете по хемодиализа и спешна помощ, както и за реанимациите и интензивните отделения, предлагаме и мобилната и изключително компактна водоочистваща система на принципа на обратната осмоза, модел SDS с дебит на пречистена вода от 80 до 100 литра на час.