BioMed Devices Inc. /USA/ Обратно към "Партньори"

Широка гама от транспортни респиратори за пациенти от недоносени деца до възрастни, включително и за скенери по технологията на ядрено-магнитния резонанс. Неонаталните транспортни респиратори от серия Crossvent 2 се предлагат както като самостоятелни апарати, така и с дизайн подходящ за вграждане в инкубатори за новородени деца. Транспортни респиратори от серия Crossvent 3 са подходящи за деца и възрастни пациенти, докато транспортни респиратори от серия Crossvent 4 са универсални апарати а пациенти от недоносени деца до възрастни. Респираторите от серия Crossvent притежават богат набор от дихателни режими, мониторирани параметри и други характеристики, които ги правят подходящи за ползване дори в стационар. Транспортния респиратор, модел IC-2A MRI е напълно пневматичен, компактен и много лек респиратор, с който могат да се обдишват пациенти от новородени деца до възрастни включително в залата, където е инсталиран Вашия скенер с ядрено-магнитен резонанс. Предлагаме напълно окомплектована и рентабилна система съдържаща респиратор, модел IC-2A MRI, статив на колела, смесител кислород/въздух, бутилки за кислород и въздух с редуцир вентили и пациетен кръг, като цялата система е успешнно тествана при ЯМР скенери с плътност на магнитното поле от 3 Тесла.