Откриване на Диализен Център „Дъчмед“ в Пазарджик, 2014