Презентация на Navigator Application Suite

С голям успех във Военномедицинска Академия премина международният трейнинг и клиничната презентация на уникалната компютъризирана система за балансирано управление на анестезията Navigator Application Suite на General Electric Healthcare, организиран от „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД.

Navigator Application Suite е уникална интелигентна технология, която анализира информацията от медикаментната терапия до модели, предсказва ефекта от прилаганите анестезиологични медикаменти и тяхното взаимодействие и усигурява балансирано управление на анестезията. Navigator интуитивно изобразява фармакокинетични и фармакодинамични модели на 11 широко разпространени седиращи, аналгезиращи и релаксиращи медикаменти, както и на 6 летливи анестетици /Navigator Therapy/.
Navigator Application Suite запаметява и впоследствие възпроизвежда множество болнични клинични протоколи, като може в реално време да ги съпоставя с текущата информация от провежданата анестезия на пациента /Navigator Protocol/.
Navigator Application Suite притежава и интерактивна диагностична система за контрол на анестезиологичната работна станция /Navigator Device/.
Направена бе и първата по рода си за Източна Европа клинична презентация на Navigator Application Suite по време на хирургически интервенции в Клиниката по ендоскопска хирургия.
Продуктовият мениджър на Navigator Application Suite, г-н Ричард Пини от GE Healthcare, влезе в операционната зала заедно с анестезиологичния екип на доц. Николай Младенов, а всички останали присъстващи, можеха да наблюдават клиничната презентация чрез дистанционно предаване на видео сигнал от операционната зала.
Убедително бяха доказани уникалните предимства на Navigator Application Suite за балансирано администриране на анестетични медикаменти, избягване на постанестезиологичните усложнения и пестене на скъпоструващи медикаменти.
След клиничната презентация юбБяха проведени и много полезни дискусии с присъстващи водещи клиницисти.
Тази проява бе възможна благодарение на любезното съдействие на генерал-майор доц. Стоян Тонев – Началник на ВМА, полк. доц. Евгени Белоконски – Заместник началник ВМА, полк. доц. Красимир Василев – Началник „Ендоскопска хирургия” и полк. доц. Николай Петров – Началник КАРИЛ.