НАДЕЖДЕН АПАРАТ ЗА РЕСПИРАТОРНА ПОДДРЪЖКА НА ПЪРВА ЛИНИЯ НА ПАЦИЕНТИ С COVID-19


Високопоточната назална канюла е международно препоръчан респираторен инструмент за пациенти с COVID-19, с препоръки и насоки от здравни организации по целия свят, включително:

  • Световна здравна организация
  • Центрове за контрол на заболяванията
  • Дружество за управление на интензивни грижи
  • Американски колеж по спешна медицина
  • Италианска асоциация на болничните пулмолози
  • Китайско гръдно дружество
Вече над 65 апарати са инсталирани в страната и успешно терапевтираха и продължават да терапевтират ковид пациенти с дихателни усложнения, предпазвайки ги да бъдат поставени на механична вентилация, в реанимации и ковид отделения на редица големи и по-малки лечебни заведения, измежду които:
ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ ЕООД - Онкологичен център, УМБАЛ Медика Русе ООД, МБАЛ „Света Екатерина Димитровград“ ЕООД, МБАЛ Самоков ЕООД

Пробив на фронтовата линия на респираторните грижи!

Precision Flow Plus: Комфортна безмаскова неинвазивна вентилация NIVTM за спонтанно дишащи пациенти. Лечението без маски е доказано ефективно при високо акутни случаи. Технологията Hi-VNI® промива бързо мъртвото пространство и премахва работата, свързана с дишането. Технология Hi-VNI® е бърз и безопасен подход за пациенти от недоносени новородени до хиперкапния пациенти с ХОББ.
Image

Сфери на приложение

Image
Image
Image
Спешни отделения:

Технологията Hi-VNI® е средство за признаци и симптоми на недиференциран респираторен дистрес в спешното отделение.
Управлявайте много пациенти с признаци и симптоми на респираторен дистрес, които обикновено се лекуват с неинвазивна вентилация с положително налягане (NIPPV) и стандартна назална канюла с висок поток, като използвате един напреднал инструмент за поддържане на дишането.

Терапия на възрастни:

Технологията Hi-VNI® помага на хиперкапничните и хипоксичните пациенти да избягват ендотрахеалната интубация, намалява рисковете и сложността на грижите, свързани с терапиите с маски и е лесна за употреба и безопасна за започване при максимални настройки.

Някои от клиничните състояния и приложения: ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БОЛЕСТНА БОЛЕСТ (ХОББ), ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ (ХСН), ПНЕВМОНИЯ, ТРАХЕОСТОМИЯ, ЕКСТУБАЦИОННА ПОДДРЪЖКА, АМБУЛИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ, ДЕКАНЮЛИРАНЕ.

 

Педиатрична терапия:

Първична поддръжка при остра респираторна недостатъчност: Открийте ефективна алтернатива на други форми на NIV, като изберете Vapotherm като основен инструмент за поддръжка на педиатрични пациенти с респираторен дистрес.

Бронхиолит: Технологията Hi-VNI® на Vapotherm е инструмент от първа линия за управление на респираторни симптоми, свързани с респираторния дистрес, вторичен при бронхиолит, който показва понижаване на честотата на интубация, намаляване на продължителността на престоя и намаляване на приема в педиатричните интензивни отделения.

Астма: Не се затруднявайте с маски. Осигурете удобна респираторна поддръжка с технологията Hi-VNI®. HFNC е показал значително по-ниски нива на интубация, когато се използва като първична респираторна поддръжка в педиатричното спешно отделение

Пневмония: Открийте ефективна алтернатива на други форми на NIV. Vapotherm Hi-VNI® може да се използва за облекчаване на признаците и симптомите на дихателния дистрес, които могат да бъдат асоциирани с пневмония.

Мобилизация на секрецията: Технологията Hi-VNI® на Vapotherm осигурява оптимална топлина и овлажняване на пациента за мобилизиране на секретите. Този процес е важен за справяне с признаците и симптомите на респираторния дистрес, който е вторичен при много детски остри респираторни нарушения.

Поддръжка след екстубация: Успешната екстубация може да бъде улеснена с помощта на Vapotherm Hi-VNI технология.

Доставка на аерозоли: Доставяйте аерозолни медикаменти с Vapotherm, като използвате аерогенния адаптер.


Неонатална терапия: Vapotherm се превръща в стандартна терапия за неонатална неинвазивна респираторна поддръжка!

Запознайте се с новата си първична поддръжка на дихателните пътища: Vapotherm е единствената система, която е клинично ефективна като CPAP/Bi Level и NIPPV за предотвратяване на интубация при недоносени бебета с RDS. Освен това, nCPAP маските и стегнатите накрайници могат да причинят назална травма. Нежният интерфейс на HFNC устройства като Vapotherm значително намалява травмата на носа.

Доказана безопасност при големи рандомизирани контролирани проучвания: Всички неонатални рандомизирани контролирани проучвания с Vapotherm не показват повишена честота на пневмоторакси в сравнение с nCPAP, Bi Level и NIPPV. Генерираното налягане е безопасно, когато канюлата е оразмерена по подходящ начин, за да запуши по-малко от 50% от ноздрите.

Технологията Hi-VNI® осигурява ефективна неинвазивна респираторна поддръжка.

Технологията аугментира дишането, за да подобри алвеоларната вентилация чрез:

  • Промиване на СО2 от мъртвото пространство по време на експириум.
  • Прецизна доставка на FiO2 по време на инспириум.

Екстубирайте с увереност: Успешната екстубация може да бъде улеснена с помощта на Vapotherm Hi-VNI® технология.

 

 Свали брошура

Image

НОВО! Вече предлагаме и новият модернизиран модел HVT 2.0 System, независим от източници на сгъстен въздух!

© 2018 Dutchmed. All Rights Reserved