Mindray Introduction Video

Mindray Manufacturing Center

Широка гама от пациентни монитори за всички области на приложение, телеметрични и централни станции за мониторинг
повече информация
Апарати за анестезия и висок клас анестезиологични работни станции, интензивни респиратори, бифазни дефибрилатори и ЕКГ апарати
повече информация
Спринцовкови и волуметрични инфузионни помпи, LED операционни лампи, операционни маси и таванно окачени захранващи колони.
повече информация

Acidabem City Clinic Mladost Hospital in Bulgaria

© 2018 Dutchmed. All Rights Reserved